Przegląd, legalizacja gaśnic i konserwacja sprzętu ppoż Warszawa

Szkolenia BHP
Obsługa BHP
Usługi PPOŻ
Inne usługi

Legalizacja gaśnicy samochodowej Warszawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego, takiego jak gaśnice i hydranty, powinien być wykonywany co najmniej raz w roku. Wykonanie przeglądu potwierdzane jest odpowiednią kontrolką, informującą o dacie wykonania przeglądu oraz terminie kolejnego przeglądu gaśnicy. Przeglądy wykonujemy na terenie obiektu klienta. W przypadku, gdy urządzenie wymaga remontu, zabieramy go do naszego serwisu. Zapewniamy również gaśnice zastępcze.

Legalizacja gaśnic Warszawa

legalizacja gaśnicy samochodowej warszawa

Oferujemy przeglądy i naprawę następującego sprzętu:

  • gaśnice,
  • hydranty wewnętrzne i zewnętrzne,
  • systemy oddymiania,
  • drzwi przeciwpożarowe,
  • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
  • oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
  • systemy detekcji gazów
  • systemy sygnalizacji pożarowej
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Nasi konserwatorzy są specjalistami posiadającymi wymagane uprawnienia. Po przeglądzie wystawiamy protokoły podsumowujące stan i parametry kontrolowanych urządzeń.

Oferujemy wyposażenie obiektów w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy i ewakuacyjny. W ramach usługi określamy ilość, rodzaj i rozmieszczenie urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na tej podstawie dostarczamy sprzęt i odpowiednio znakujemy miejsce jego montażu.

Oferowany przez nas sprzęt spełnia wymagania obowiązujących norm, oraz posiada wszelkie wymagane certyfikaty.

W celu uzyskania informacji oraz wyceny, prosimy o kontakt mailowy: gasnica@gemmar.com.pl

Zapytaj o: Przegląd, legalizacja gaśnic i konserwacja sprzętu ppoż Warszawa