Wsparcie firm podczas COVID-19

Szkolenia BHP
Obsługa BHP
Usługi PPOŻ
Inne usługi

Firma Gemmar świadczy kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dostosowane do aktualnej sytuacji, wsparcie firm podczas COVID-19. Podejmujemy działania w celu zabezpieczenia zdrowia pracowników przed COVID – 19, jednocześnie spełniając wymagania postawione przez obowiązujące prawo. Narzędzia opracowane przez naszych specjalistów pomogą zweryfikować obszary działalności firmy, w których występuje ryzyko zagrożenia.

Wsparcie firm podczas COVID-19

Wsparcie firm podczas COVID-19

Kontrola

Zaplanowanie prawidłowych działań w zakresie bezpieczeństwa zdrowia pracowników wymaga przeprowadzenia weryfikacji zastosowanych dotychczas środków ochrony. Podczas wizyty w Państwa w firmie, a także na podstawie analizy już wdrożonych działań  dokonamy identyfikacji stanu faktycznego oraz dostarczymy informacje na temat stwierdzonych niezgodności.

Wynikiem naszych działań będzie raport z kontroli zawierający plan działań zapobiegawczych.

Analiza i Ocena Ryzyka Zawodowego 

Czy pandemia wpływa na obowiązki pracodawców związane z oceną ryzyka zawodowego? 

Głównym zadaniem pracodawców jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników. W celu zagwarantowania odpowiednich warunków pracy, niezbędnym jest oszacowanie poziomu ryzyka dla poszczególnych zagrożeń obecnych na stanowiskach pracy. Daje to podstawę do zaimplementowania odpowiednich środków ochrony w środowisku pracy. 

W kontekście globalnej pandemii COVID-19, proces oceny ryzyka zawodowego opiera się na kompleksowej analizie stanowisk pracy pod kątem możliwości rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników. Co więcej, ocenie poddany zostaje negatywny wpływ pandemii na zdrowie psychiczne (zagrożenie psychospołeczne). 

Działania w tym zakresie uzasadnione są art.226 Kodeksu Pracy, który mówi, że każdy z pracodawców jest zobligowany do monitorowania zagrożeń na stanowisku pracy, poddawania ich ocenie pod kątem ryzyka, a także zapoznawanie pracowników z ustaleniami.  

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, żeby dowiedzieć się więcej o wymaganiach stawianych przez obowiązujące prawo w kontekście COVID – 19. 

W celu uzyskania informacji oraz wyceny, prosimy o kontakt mailowy: info@gemmar.com.pl

Zapytaj o: Wsparcie firm podczas COVID-19