Szkolenia BHP VR

Szkolenia BHP
Obsługa BHP
Usługi PPOŻ
Inne usługi

Nowością w naszej ofercie są szkolenia prowadzone w technologii wirtualnej rzeczywistości, urozmaicające powszechnie stosowane treningi. Dzięki wcześniej opracowanym symulacjom, uczestnicy mogą przetestować własną wiedzę i umiejętności reagowania podczas sytuacji awaryjnych.

Wirtualna rzeczywistość (z ang. VR – Virtual Reality) jest terminem używanym do opisania trójwymiarowego świata, który został stworzony komputerowo. Technologia ta pozwala na odwzorowanie prawdziwych sytuacji w bezpiecznych, symulowanych warunkach. Użytkownik podczas szkolenia VR wchodzi w interakcję z otaczającym go światem, w którym samodzielnie podejmuje decyzje i obserwuje skutki swoich działań. Innymi słowy: doświadcza różnych sytuacji bez wychodzenia z sali zajęciowej.

Wykorzystanie technologii VR w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest kolejnym etapem rozwoju edukacji. Naturalne i realne doznania, które zawsze towarzyszą szkoleniom VR, zapadają w pamięć dając trwały sukces dydaktyczny.

Szkolenia BHP VR

Szkolenia VR

Dlaczego warto skierować swoich pracowników na szkolenia VR?

  • Pracownicy uczą się efektywniej przez doświadczenia – w przeciwieństwie do klasycznych wykładów, szkolenia VR angażują wszystkie zmysły uczestnika, rozwijają ciekawość i wyobraźni
  • VR Pobudza wyobraźnię i zachęca do kreatywnego myślenia – możliwość wczucia się w role i doświadczenie nowej sytuacji są inspirujące dla uczestników szkolenia. Złożone doświadczenia dostarczone w technologii VR zmuszają uczestników do kreatywnego myślenia.
  • VR Zmusza do interakcji z innymi uczestnikami – dzięki silnym doświadczeniom, które gwarantuje technologia VR, pracownicy czują potrzebę podzielenia się wrażeniami z innymi uczestnikami szkolenia. Prowadzi to do konstruktywnych dyskusji i przemyśleń wokół danego tematu.
  • Zachęca pracowników do szkoleń – szkolenia z wykorzystaniem VR zapewniają naukę wolną od znudzenia. Pracownicy mają inne, bardziej pozytywne nastawienie odnośnie prowadzonych szkoleń w firmie.
  • Dostarcza realnych doznań – użytkownicy mogą doświadczyć sytuacji, które są niemożliwe do odtworzenia w warunkach szkoleniowych (np. ze względów organizacyjnych, ekonomicznych).
  • Pozytywny wpływ na zapamiętywanie informacji – uczestnicy kursu na długo po jego ukończeniu pamiętają szczegółowe informacje zawarte w szkoleniu. Technologia VR pozytywnie wpływa na zapamiętywanie.

Szkolenia BHP VR

Nasze szkolenia w technologii VR:

  • Pierwsza pomoc,
  • Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe (gaszenie pożarów),
  • Bezpieczna ewakuacja z palącego się obiektu,
  • Wypadek w ruchu drogowym,

Na indywidualną prośbę klienta, opracowujemy symulacje dedykowane do potrzeb konkretnej firmy czy zakładu pracy.

W celu uzyskania informacji oraz indywidualnej wyceny, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@gemmar.com.pl

Zapytaj o: Szkolenia BHP VR