Kontrole i audyty BHP i PPOŻ Warszawa

Szkolenia BHP
Obsługa BHP
Usługi PPOŻ
Inne usługi

Firma Gemmar oferuje usługę prowadzenia audytów BHP i PPOŻ. Ich celem jest kontrola działań prowadzonych przez firmę odnośnie spełniania wymogów Polskiego Prawa z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Kontrola przebiega w oparciu o narzędzia stosowane przez państwowe organy kontrolno-nadzorcze: Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Sanitarną, Urząd Dozoru Technicznego oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Kontrole i audyty BHP i PPOŻ Warszawa

Takie rozwiązanie pozwala na szybkie wskazanie podstawowych niezgodności i obszarów, w których powinno się sprecyzować dalsze działania kontrolne oraz zastosować w pierwszej kolejności akcje naprawcze.

Kontrole i audyty BHP i PPOŻ Warszawa

Audyty realizowane przez firmę Gemmar opierają się na czterech etapach:

Etap pierwszy:

  • precyzyjne opracowanie planu i zakresu audytu oraz rozpisanie harmonogramu działań,
  • przedłożenie sporządzonego planu do akceptacji Klienta.

Etap drugi:

  • zapoznanie z zakładem pracy– weryfikacja organizacji i warunków pracy oraz audyt bezpieczeństwa pożarowego i zasad bezpieczeństwa wewnątrz zakładu, m.in. organizacji ruchu pieszego i kołowego,
  • częściowe monitorowanie pracy osób zatrudnionych na konkretnych stanowiskach – określenie, czy pracownicy w czasie wykonywania służbowych czynności stosują się do przepisów o ochronie zdrowia i życia,
  • analiza firmowej dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym akt osobowych pracowników, dokumentacji budowlanej obiektu oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń i maszyn (w zakresie niezbędnym do realizacji audytu).

Etap trzeci:

  • opracowanie raportu z podsumowaniem przeprowadzonej wizyty, wskazanie obszarów, w których nie są spełnione wymagania BHP,
  • przedstawienie Klientowi przygotowanego raportu.

Etap czwarty:

  • opracowanie podsumowania audytu – zaprezentowanie raportu zbiorczego i wskazanie najważniejszych obszarów, które powinny zostać naprawione priorytetowo,
  • spotkanie ze zleceniodawcą i szczegółowa analiza wyników raportu we wspólnym porozumieniu.

W celu uzyskania informacji oraz wyceny, prosimy o kontakt mailowy: info@gemmar.com.pl

Zapytaj o: Kontrole i audyty BHP i PPOŻ Warszawa