Kursy pierwszej pomocy Warszawa

Szkolenia BHP
Obsługa BHP
Usługi PPOŻ
Inne usługi

Udzielenie pierwszej pomocy człowiekowi w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia jest prawnym obowiązkiem każdego z nas. Bez odpowiedniego poziomu wiedzy, a także umiejętności praktycznych nie możemy prowadzić właściwych działań ratowniczych, adekwatnych do występującego zagrożenia.

Kursy pierwszej pomocy Warszawa

Szkolenia z pierwszej pomocy w Warszawie

Szkolenia z pierwszej pomocy umożliwiają zaznajomienie się z aspektami prawnymi, zagadnieniami teoretycznymi jak i praktycznymi poprzez zajęcia odbywające się w formie ćwiczeń. Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie.

Formę szkolenia i jego zakres ustalamy wspólnie z klientem. W każdej formie występują zajęcia praktyczne, które dostosowywane są do charakterystyki występujących zagrożeń i potrzeb klienta.

Szkolenie jest prowadzone przez naszych specjalistów w warunkach rzeczywistej pracy firmy. Polega na odtworzeniu realnych zagrożeń podczas codziennych sytuacji wraz z utrwaleniem wcześniej nabytej wiedzy. Jednocześnie pracownicy posiadający już przeszkolenie odświeżają wiedzę i sprawdzają się w sytuacji zbliżonej do rzeczywistej.

Zakres obejmuje czynności proste, możliwe do wykonania za pomocą ogólnie dostępnych środków i wyposażenia konkretnego zakładu pracy.

Jednocześnie dla osób chętnych, które chcą poszerzyć zakres wiadomości w zaciszu stanowiska komputerowego, oferujemy szkolenie z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

W celu uzyskania informacji oraz indywidualnej wyceny, prosimy o kontakt mailowy: 
szkolenia@gemmar.com.pl

Zapytaj o: Kursy pierwszej pomocy Warszawa