Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Szkolenia BHP
Obsługa BHP
Usługi PPOŻ
Inne usługi

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, są zobowiązani zapewnić i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (IBP).

instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Instrukcja PPOŻ budynku

Oferujemy opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu przez wysokiej klasy specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej – magistrów inżynierów pożarnictwa, a także doktorów nauk o bezpieczeństwie.

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego wykonywane przez naszych specjalistów są w pełni zgodne z wymaganiami stawianymi przez obowiązujące Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

Instrukcja opracowana przez naszych specjalistów zawiera plany obiektów, obejmujące ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.

W ramach usługi wykonujemy plany ewakuacji i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego do umieszczenia na drogach ewakuacyjnych.

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zostać poddana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Aktualizujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego weryfikując ich poprawność, naprawiając wykryte nieprawidłowości i dostosowując je do nowych uregulowań prawnych

W celu uzyskania informacji oraz wyceny, prosimy o kontakt mailowy: info@gemmar.com.pl

Zapytaj o: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego