Ewakuacje próbne

Szkolenia BHP
Obsługa BHP
Usługi PPOŻ
Inne usługi

Próbne ćwiczenia ewakuacyjne w Gemmar w Warszawie

Firma Gemmar przeprowadza próbne ewakuacje obiektów. W każdym miejscu w obiekcie, gdzie przebywają ludzie, należy zapewnić warunki umożliwiające szybką i bezpieczną ewakuację. Najlepszym i najbardziej efektywnym sposobem, by to zapewnić, są praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne, w których uczestniczą pracownicy danej firmy.

ewakuacja próbna z Gemmar

Przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych przez Gemmar  z Warszawy- jak to wygląda?

Firma Gemmar zajmuje się kompleksowym planowaniem i organizacją próbnych ewakuacji.

Nasze działania polegają na:

  • stworzeniu scenariusza, według którego dana ewakuacja będzie przeprowadzana,
  • zgłoszeniu działań próbnej ewakuacji do właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
  • konsultacji zakresu ewakuacji z użytkownikami obiektów. Bazując na specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników proponujemy najlepsze rozwiązania w danej sytuacji,
  • użyciu środków pozoracji, pozwalających na realne odczucie zagrożenia wśród pracowników firmy poprzez zadymianie części obiektu, symulując realne zagrożenie pożarowe – do tego celu używamy nieszkodliwego „dymu teatralnego”,
  • zapewnieniu odpowiedniego oznakowania osób wyznaczonych do koordynacji ewakuacji,
  • nadzorem i obserwacją procesu ewakuacji przez naszych specjalistów. Wszelkie wątpliwości i błędy pojawiające się w trakcie ćwiczeń pozwalają na sporządzenie dokładniejszego raportu. Jest on wykonywany w formie dokumentu, jako podsumowanie przeprowadzonych ćwiczeń. Zawarte w nim zostają wszelkie zaobserwowane uchybienia i sugestie na temat sposobu ich wyeliminowania,
  • na miejscu ewakuacji wraz ze specjalistami zapewniamy samochód pożarniczy, który dodatkowo zwiększa realizm przeprowadzanych ćwiczeń.

Próbne ćwiczenia ewakuacyjne – w jakich obiektach należy je przeprowadzać?

Ćwiczenia ewakuacyjne charakteryzują się tym, że muszą być wykonywane systematycznie. O ich częstotliwości i dokładnych przepisach mówi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

W tym rozporządzeniu znajduje się informacja, że w budynkach, w których znajduje się co najmniej 50 osób (z wyłączeniem budynków mieszkalnych) powinny być wykonywane ćwiczenia ewakuacyjne

Jak często należy przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne?

Ćwiczenia ewakuacyjne powinny być wykonywane co dwa lata. W przypadku miejsc, w których grupa osób ulega częstej zmianie (np. szkoła lub internat) takie ćwiczenia powinny być wykonywane raz w roku. 

Dlaczego warto zdecydować się na ćwiczenia ewakuacyjne w Gemmar  z Warszawy? 

Gemmar to firma z ponad 25 letnim doświadczeniem w zakresie świadczenia kompleksowych usług bhp i ppoż.. Mamy profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy zajmują się przeprowadzaniem ćwiczeń ewakuacyjnych, nadzorem BHP, a także szkoleniami BHP i PPOŻ. Wszystko to sprawia, że potrafimy kompleksowo zająć się Państwa firmą, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

W celu uzyskania informacji oraz wyceny, prosimy o kontakt mailowy: info@gemmar.com.pl

Zapytaj o: Ewakuacje próbne