Szkolenia PPOŻ Warszawa

Szkolenia BHP
Obsługa BHP
Usługi PPOŻ
Inne usługi

Szkolenia PPOŻ Warszawa

Celem szkoleń z bezpieczeństwa pożarowego jest zwiększenie poziomu ochrony użytkowników określonych przestrzeni, obiektów oraz zakładów pracy.

Zgodnie z przepisami prawa każdy pracodawca ma obowiązek:

  • zapoznać wszystkich pracowników z przepisami ochrony przeciwpożarowej, w tym z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego danego budynku,
  • wyznaczyć i przeszkolić wybranych pracowników do prowadzenia działań w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów.

Szkolenia te służą zapoznaniu się z zasadami ochrony przeciwpożarowej, a także ze sposobami postępowania w razie wystąpienia pożaru.

Szkolenie z bezpieczeństwa pożarowego skierowane jest m.in. do osób wyznaczonych przez pracodawcę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, w odniesieniu do obowiązków wynikających z artykułów 207 i 2071 Kodeksu Pracy.

Szkolenia z ochrony pożarowej przeprowadzamy w siedzibie naszej firmy, u pracodawców, a także w innych formach dozwolonych przez obowiązujące przepisy.

W zależności od potrzeb klienta, szkolenia mogą być prowadzone w języku obcym.

Istnieje możliwość rozszerzenia szkolenia przeciwpożarowego o praktyczne ćwiczenia gaszenia ognia przy pomocy różnych typów gaśnic oraz ćwiczenia ewakuacji z budynku.

Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia PPOŻ w Warszawa w firmie Gemmar to wiedza w praktyce. To nic innego, jak podjęcie rzeczywistych działań gaśniczych w symulowanych warunkach. Celem treningu jest zapoznanie uczestników z działaniem urządzeń gaśniczych takich jak: gaśnice, hydranty wewnętrzne czy koce gaśnicze. Szkolenie praktyczne jest niezbędną częścią wykształcenia odpowiednich reakcji podczas sytuacji awaryjnych, które mogą wystąpić w środowisku pracy. W czasie szkolenia kursanci mają rzeczywisty kontakt ze sprzętem, uczą się krok po kroku jak obsługiwać gaśnicę, ćwicząc techniki gaszenia pożarów występujących podczas pracy, gdy pożar jest w początkowej fazie rozwoju.

Uwzględniając występujące zagrożenia pożarowe, a także dostosowując do oczekiwań naszych klientów, rozszerzyliśmy naszą ofertę szkoleniową o praktyczne gaszenie stanowiska komputerowego. Wykorzystanie gaśnicy proszkowej lub śniegowej do gaszenia urządzeń komputerowych w plastikowej obudowie, w obecności instalacji pod napięciem to umiejętności, które warto opanować.

Szkolenie z użyciem kaptura ucieczkowego

Przeciwpożarowe kaptury ucieczkowe zostały zaprojektowane z myślą o jak najszybszej ewakuacji. W niektórych zakładach pracy, ze względu na wysoki poziom zagrożeń i uwarunkowania lokalne, umieszcza się dodatkowy sprzęt ewakuacyjny w postaci kapturów ucieczkowych. Służą one do krótkotrwałej ucieczki przez strefę toksyczną. Kaptur chroni użytkownika przed oparami, toksycznymi gazami pożarowymi i innymi szkodliwymi cząstkami. Umiejętność użycia kaptura ucieczkowego może uratować życie.

Podczas zajęć uczestnicy mają za zadanie uciec z pomieszczeń po założeniu na głowę kapturów ucieczkowych, a także uratować napotkaną osobę, która straciła przytomność z powodu przebywania w atmosferze toksycznej.

Pamiętajmy, że jedynie przy wyćwiczonych reakcjach w sytuacjach realnego zagrożenia zwiększają się szanse na wyjście z opresji bez szwanku.

Ewakuacja

W przypadku wystąpienia zagrożenia podjęcie gaszenia to nie wszystko. Sytuacje pożarowe mogą wymagać natychmiastowego opuszczenia budynku. Podjęcie szybkich działań w tym zakresie jest kluczowe z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu. Podczas naszego szkolenia, każdy z uczestników dowie się jak prawidłowo zareagować podczas ogłoszonej ewakuacji, a także w jaki sposób opuścić zagrożone pomieszczenia, również gdy występują zagrożenia w postaci dymu i wysokiej temperatury. 

Zgodnie z ofertą naszych usług, dostarczymy i przygotujemy trenażer treningowy imitujący zadymione pomieszczenie. 

Szkolenie praktyczne pozwala na bliższe zapoznanie z zagrożeniami i jest dostosowywane indywidualnie do warunków w miejscu pracy.

Zapytaj o: Szkolenia PPOŻ Warszawa