Postępowanie powypadkowe Warszawa

Szkolenia BHP
Obsługa BHP
Usługi PPOŻ
Inne usługi

Wypadek może się zdarzyć w każdej  firmie, nawet jeżeli zostały zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa. W takiej sytuacji liczy się natychmiastowa, prawidłowa reakcja. Dlatego w naszej ofercie proponujemy usługi w zakresie postępowania powypadkowego w pracy, by w każdym momencie móc wspierać firmę w nagłej sytuacji kryzysowej.


Postępowanie powypadkowe Warszawa

Specjaliści firmy Gemmar pozostają do dyspozycji pracodawcy. Aktywnie i natychmiastowo pomagają w przeprowadzeniu postępowania powypadkowego, a także doradzają jakie czynności powinny zostać podjęte przez przełożonego i pracodawcę po zaistnieniu takiego zdarzenia. 

Postępowanie powypadkowe Warszawa

Pomoc w tym zakresie może się okazać nieoceniona. Każdy wypadek przy pracy wymaga indywidualnego wglądu w okoliczności i przyczyny zdarzenia. Powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy musi wykazać się znajomością obowiązujących procedur, a także wziąć „pod lupę” każdy szczegół incydentu. Warto pamiętać, że czas na realizacje zadań zespołu powypadkowego jest ograniczony do 14 dni.   

Wynikiem powyższych działań jest protokół powypadkowy. Dokument ten jest podstawą do ubiegania się o świadczenia powypadkowe takie jak: zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych, oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. 

W celu uzyskania informacji oraz wyceny, prosimy o kontakt mailowy: info@gemmar.com.pl

Zapytaj o: Postępowanie powypadkowe Warszawa