Oferta szkoleń BHP

Kursy BHP w Warszawie prowadzimy nieprzerwanie od 1996 roku. Nasi wykładowcy to wykształceni specjaliści po ukończonych studiach wyższych, podyplomowych oraz doktoranckich, stale podnoszący swoje kwalifikacje. Doświadczeni szkoleniowcy służą Państwu swą wiedzą i pomocą.

 

Działalność szkoleniowa Spółki Gemmar została zarejestrowana w Kuratorium Oświaty - Wydziale Kształcenia i prowadzona jest na podstawie uzyskanej zgody nr 62/K/96. Usługi szkoleniowe świadczymy na terenie nie tylko Warszawy, ale i całego kraju.

 

Jeśli chodzi o kursy BHP Warszawa i firma Gemmar może zaoferować szeroką ofertę profesjonalnych, kompleksowych kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Proponujemy naukę w trybie stacjonarnym oraz przez internet. Gwarantujemy najwyższy poziom kształcenia i szeroki wybór kursów. Propozycję nauki kierujemy zarówno do pracowników, jak i pracodawców. Wystawiamy pełnoprawne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP Warszawa.

 

Organizujemy kursy BHP wstępne i okresowe, a także w zakresie metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Szeroki wachlarz usług obejmuje również kursy praktyczne, połączone z wyjazdami integracyjnymi, podczas których uczestnicy mają możliwość przećwiczenia np. ewakuacji, gaszenia różnych grup pożarów cz też udzielenia pierwszej pomocy. Proponujemy także szkolenia PPOŻ. oraz z pierwszej pomocy przedmedycznej. Naszą ofertę uzupełniają kursy zawodowe, m.in. na wózki widłowe, z zakresu prawa pracy i inne.

 

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat wszystkich organizowanych przez nas szkoleń BHP w Warszawie oraz w formie e-learningu.

 

Szkolenia BHP w pełnym zakresie – wstępne i okresowe

 

Szkolenie wstępne bhp musi odbyć każdy nowo zatrudniany pracownik, student, który odbywa u pracodawcy staż lub praktykę studencką, a także uczeń szkoły zawodowej, przyjęty do pracy celem praktycznej nauki zawodu.

 

Wstępne szkolenie BHP Warszawa jest ważne:

 

- 6 miesięcy – w przypadku pracodawców oraz osób, które kierują pracownikami;

- 12 miesięcy – dla pozostałych grup zawodowych.

 

Szkolenie wstępne BHP przeprowadzane jest w formie instruktażu.

 

Szkolenie okresowe bhp w zależności od zajmowanego stanowiska, jest natomiast ważne:

 

- 6 lat – w przypadku pracowników administracyjno-biurowych;

- 5 lat – dla pracowników inżynieryjno-technicznych oraz pracodawców i kierowników;

- 3 lata* – dla stanowisk robotniczych.

*W sytuacji dużego zagrożenia bezpieczeństwa albo zdrowia, okres ten skraca się do 1 roku.

Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie tradycyjnych spotkań, samokształcenia kierowanego lub szkolenia przez internet, tzw. e-learning.

 

Szkolenie BHP w Warszawie przeprowadzamy w siedzibie naszej firmy, a także u klientów. Szczególnie polecamy kursy BHP wzbogacone o część instruktażową, np. ćwiczenia z pierwszej pomocy z zastosowaniem materiałów opatrunkowych czy fantomów, a także szkolenia PPOŻ. polegające na ugaszeniu prawdziwego pożaru przy pomocy gaśnicy. Elementy praktyczne są dużym uatrakcyjnieniem naszej oferty szkoleniowej. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi zdjęciami ze szkolenia bhp, zamieszczonymi w dziale galeria.

 

 

Szkolenia bhp dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

  

Szkolenie w zakresie metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Oferujemy Państwu szkolenie w formie pogadanki z zapewnionymi materiałami szkoleniowymi lub w formie szkolenia internetowego - e-learning.

Szkolenia internetowe online

W ofercie posiadamy również szkolenia internetowe. Szkolenia okresowe BHP e-learning skierowane są do wszystkich grup zawodowych z wyjątkiem stanowisk robotniczych. Dla tej grupy zawodowej przepisy zabraniają bowiem przeprowadzenia kursu w formie samokształcenia kierowanego. W tym przypadku, wyłącznym dopuszczalnym typem szkolenia BHP jest forma instruktażowa.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń  internetowych online.

 

 

Praktyczne kursy BHP

Oferujemy Państwu całkowicie nowe podejście do obowiązkowych szkoleń bhp. Proponowane przez nas kursy mogą być połączone z wyjazdami integracyjnymi i stanowią cenną alternatywę lub uzupełnienie dla tradycyjnych form spędzenia czasu oferowanych przez firmy „eventowe”.

Prezentowane szkolenia zakończone są wydaniem pełnoprawnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP!

 

Przykładowy zakres szkolenia składać się może z następujących elementów:

 

 • Gaszenie różnych grup pożarów z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu i środków gaśniczych: gaśnice (proszkowe, śniegowe, pianowe), koce gaśnicze, woda
gaśnica proszkowa gaszenie gaśnicą
 • Ćwiczenia ewakuacyjne
Ćwiczenia ewakuacyjne Ewakuacja próbna
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku samochodowego,  ćwiczenia z uwalniania osób poszkodowanych znajdujących się w sytuacji zagrożenia; pokazy cięcia samochodu po wypadku drogowym
wypadek drogowy pierwsza pomoc przy wypadku
 • Ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów, materiałów opatrunkowych, zestawu sztucznych ran
udzielanie pierwszej pomocy pokazy ratownictwa

Szkolenia ppoż. i z zakresu organizacji ewakuacji

Zajęcia te służą zapoznaniu się z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej, a także ze sposobami postępowania w razie wystąpienia pożaru. Szkolenie to skierowane jest m.in. do osób wyznaczonych do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, w odniesieniu do obowiązków wynikających z artykułów 207 i 2071 Kodeksu Pracy.

 

Zakres szkolenia:

 1. podstawy prawne dot. ochrony przeciwpożarowej w Polsce,
 2. obowiązki użytkownika ,zarządcy, właściciela obiektu oraz pracodawcy z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 3. podstawy procesu spalania,
 4. rozwój pożaru w pomieszczeniu zamkniętym i zagrożenia z tym związane,
 5. rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego i sposób użycia,
 6. rodzaje środków gaśniczych i zakres ich stosowania,
 7. podział urządzeń i systemów przeciwpożarowych - sposób działania,
 8. oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz sprzętu ochrony ppoż.
 9. zasady ewakuacji i zachowania się w strefie pożaru,
 10. wymagania dot. praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji,
 11. zapoznanie z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

 

Istnieje możliwość rozszerzenia szkolenia przeciwpożarowego o praktyczne ćwiczenia gaszenia ognia przy pomocy różnych typów gaśnic, oraz ćwiczenia ewakuacji z budynku.

 

 

Propozycje szkoleń praktycznych:

 

 • gaszenie stanowiska komputerowego

 

Uwzględniając występujące zagrożenia pożarowe, a także dostosowując do oczekiwań naszych klientów, rozszerzyliśmy naszą ofertę szkoleniową o praktyczne gaszenie stanowiska komputerowego. Wykorzystanie gaśnicy proszkowej lub śniegowej do gaszenia urządzeń komputerowych w plastikowej obudowie, w obecności instalacji pod napięciem to umiejętności, które warto opanować. Na zdjęciach przedstawiamy przebieg zajęć.

 

 

 • szkolenie z użyciem kaptura ucieczkowego

 

Umiejętność użycia kaptura ucieczkowego może uratować życie. W niektórych zakładach pracy, ze względu na poziom zagrożeń i uwarunkowania lokalne umieszcza się dodatkowy sprzęt ewakuacyjny w postaci kapturów ucieczkowych. Służą one do krótkotrwałej ucieczki przez strefę toksyczną.
Podczas zajęć uczestnicy mają za zadanie uciec z pomieszczeń po założeniu na głowę kapturów ucieczkowych, a także uratować napotkaną osobę, która straciła przytomność z powodu oddychania w atmosferze toksycznej.

 

 

Jedynie przy wyćwiczonych odpowiednich zachowaniach w sytuacjach realnego zagrożenia zwiększają się wydatnie szanse na wyjście z opresji bez szwanku. Nie bez przyczyny znana maksyma głosi: „Ćwiczenie czyni mistrzem”

 

Szkolenia pierwsza pomoc przedmedyczna

Pozwalają one poznać zarówno aspekty prawne, zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne odbywające się w formie ćwiczeń. Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie.

 

Prefereowane jest prowadzenie szolenia w trzech formach: 3, 6 i 12 godzinnej, w zależności od ilości słuchaczy i oczekiwań klienta. W każdej formie występują zajęcia praktyczne.

 

Naszą nową specjalnością stały się treningi z zakresu I pomocy w warunkach rzeczywistej pracy zakładu. Pozoracja zdarzenia w warunkach rzeczywistych wraz z utrwaleniem na nośnikach działania pracowników pozwala stworzyć materiał szkoleniowy dostosowany do konkretnego klienta. Jednocześnie pracownicy posiadający już przeszkolenie sprawdzają się w sytuacji zbliżonej do rzeczywistej.

 

W zakres szkolenia wchodzą:

 

 1. podstawy organizacyjno-prawne,
 2. postępowanie z osobą nieprzytomną,
 3. resuscytacja,
 4. tamowanie krwotoków,
 5. unieruchamianie zwichnięć, złamań lub podejrzeń złamań,
 6. postępowanie przy zadławieniach,
 7. postępowanie przy oparzeniach, omdleniu, zmiażdżeniach, ciałach obcych, udarach cieplnych, drgawkach, porażeniu prądem elektrycznym, utonięciach,
 8. postępowanie w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 

Zakres obejmuje czynności proste, możliwe do wykonania za pomocą ogólnie dostępnych środków.

 

 

Jednocześnie dla osób chętnych, które chcą poszerzyć zakres wiadomości w zaciszu stanowiska komputerowego, oferujemy szkolenie z wykorzystaniem platformy e-learningu.

 

gemmar pierwsza pomoc

Szkolenia z zakresu podstaw ochrony danych osobowych

Zapraszamy na szkolenie z zakresu podstaw ochrony danych osobowych dla pracowników wszystkich firm i instytucji publicznych.

 

Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych przez pracowników jest kluczową sprawą w prawidłowym funkcjonowaniu każdego zakładu pracy. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo m.in. czym są dane osobowe, jak je prawidłowo przetwarzać, kim jest ABI i ADO oraz jaką ponosi się odpowiedzialność za nieprzestrzeganie ochrony danych osobowych.

 

Oferujemy szkolenia w 2 formach:

 

1. Szkolenie e-learningowe w ramach samokształcenia

 

 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników
 • Czas dostępu do szkolenia dla uczestników ustalany jest indywidualnie, np. na 1 tydzień
 • Każdy z uczestników otrzymuje login i hasło do platformy szkoleniowej
 • Platforma jest czynna całą dobę. Można logować się z każdego miejsca, gdzie jest dostęp do internetu
 • Po szkoleniu wystawione jest stosowne Zaświadczenia dla każdego uczestnika.

 

Cena: 23,00 zł netto/os. Dla grup powyżej 10 osób koszt szkolenia wynosi 20,00 zł netto/os.

 

2. Szkolenie stacjonarne dla grup zamkniętych w formie 3-godzinnego wykładu

 

 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników
 • Może odbyć się w siedzibie naszej firmy przy ul. Grójeckiej w Warszawie lub u Państwa w firmie
 • Szkolenie prowadzone jest przez specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych
 • Po szkoleniu wystawiane jest stosowne zaświadczenie dla każdego uczestnika.

 

Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników oraz od miejsca szkolenia.

Szkolenia z zakresu prawa pracy

Szkolenia obejmują podstawowe zagadnienia prawne, rodzaje umów o pracę, nawiązywanie i rozwiązywanie umów, czas pracy, urlopy wypoczynkowe oraz macierzyńskie, a także zagadnienia związane ze świadczeniami w czasie choroby, wynagrodzenia czy kary porządkowe.

 

Szkolenia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych

Szkolenia dotyczą eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych do 5 i 15kV oraz nadzór nad tymi urządzeniami. Obejmują ogólne zasady wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych, normy i akty prawne, niebezpieczeństwa występujące przy obsłudze urządzeń elektrycznych, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym.

Szkolenia wózki widłowe

Eksploatacja wózków jezdniowych o napędzie elektrycznym i spalinowym. Szkolenie obejmuje wiadomości z zakresu transportu wewnątrzzakładowego, podstaw elektrotechniki, budowy i eksploatacji wózków jezdniowych, zagadnień bhp, a także zajęć praktycznych obejmujących jazdy wózkami oraz wymianę butli gazowych.

Szkolenia z zakresu systemu HAACP

Szkolenia te pozwalają zapoznać się z istotą systemu, jego podstawami prawnymi, korzyściami z jego wdrożenia, a także etapami wdrażania czy zasadami tworzenia dokumentacji systemu.

Szkolenia z zakresu dobrej praktyki higienicznej

Szkolenia obejmują takie zagadnienia jak: choroby przenoszone drogą pokarmową, zatrucia pokarmowe i ich zapobieganie, źródła zanieczyszczeń środków spożywczych oraz procedura przechowywania i obrót środkami spożywczymi czy podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne.

Szkolenia specjalistyczne/integracyjne

Szkolenia te przeprowadzamy w oparciu o uzgodniony wspólnie program. Szkolenia te mogą być łączone z elementami inegracyjnymi. Myślą przewodnią takich szkoleń może być np. bezpieczeństwo w domu, na wodzie, w pracy.
 

  Odśwież Captcha  
Spróbuj jeszcze raz.
* POLE OBOWIĄZKOWE  

separator

Zaufali nam: Danone, Frito Lay, Whirlpool, Sharp, ExxonMobil, Statoil, MasterCard, Hotel Hilton, Hotel Jan III Sobieski, Hotel SAS Radisson, WSiP, Schindler, Olympus, Sanofi-Aventis, Euro 2012, Publicis, Leo Burnett, Hirsch, Solaris Laser, GE, Frigoglass, Szpital im. Orłowskiego, Anpharm, ERM, G-7, DHL, UOKiK, NSA, Blasc, Formika, Instytut Elektrotechniki, Szybka Kolej Miejska, Pepsico, Instytut Techniki Budowlanej, GDDKiA, Beeline Poland, Esselte, Tata Global Beverages, Starcom, Rządowe Centrum Legislacji, EGIS Polska Sp. z o.o., Ingersoll-Rand, VIGO System S.A.