Ćwiczenia ewakuacyjne

Praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji - wymagania

 

Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne np. domy jednorodzinne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

 

2. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać — co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

 

3. W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (np. szpitale, żłobki, przedszkola) oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

 

4.  Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

 

Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie próbnej ewakuacji przez firmę Gemmar

 

Firma Gemmar przejmuje cały ciężar przygotowania i przeprowadzenia próbnej ewakuacji.

 

Nasze działania polegają na:

 

  • Stworzeniu scenariusza według, którego dana ewakuacja będzie przeprowadzana,

 

  • Dokonujemy wymaganego zgłoszenia do właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej,

 

  • Sposób i zakres ewakuacji konsultujemy z użytkownikami obiektów. Bazując na specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników proponujemy najlepsze rozwiązania w danej sytuacji,

 

  • W celu zwiększenia realizmu zadymiamy część obiektu, symulując realne zagrożenie pożarowe. Do tego celu używamy nieszkodliwego "dymu teatralnego",

 

  • Zapewniamy odpowiednie oznakowanie osób wyznaczonych do koordynacji ewakuacji.

 

  • Proces ewakuacji jest nadzorowany i obserwowany przez naszych specjalistów. Wychwytują oni problemy pojawiające się podczas ćwiczeń. Na tej podstawie sporządzamy dokument podsumowaujący przeprowadzone ćwiczenia. Zawarte w nim zostają wszelkie zaobserwowane uchybienia i sugestie na temat sposobu ich wyeliminowania.

 

  • Zapewniamy samochód pożarniczy, który dodatkowo zwiększa realizm przeprowadzanych ćwiczeń.
 
Zaufali nam: Danone, Frito Lay, Whirlpool, Sharp, ExxonMobil, Statoil, MasterCard, Hotel Hilton, Hotel Jan III Sobieski, Hotel SAS Radisson, WSiP, Schindler, Olympus, Sanofi-Aventis, Euro 2012, Publicis, Leo Burnett, Hirsch, Solaris Laser, GE, Frigoglass, Szpital im. Orłowskiego, Anpharm, ERM, G-7, DHL, UOKiK, NSA, Blasc, Formika, Instytut Elektrotechniki, Szybka Kolej Miejska, Pepsico, Instytut Techniki Budowlanej, GDDKiA, Beeline Poland, Esselte, Tata Global Beverages, Starcom, Rządowe Centrum Legislacji, EGIS Polska Sp. z o.o., Ingersoll-Rand, VIGO System S.A.